Ruiskumaalaus

VTM-yhtiöt tuottavat ruiskumaalaus- ja muita pintakäsittelypalveluja kaikkien teollisuudenalojen vaativimpiinkin tarpeisiin jo yli 50 vuoden kokemuksen muodostamalla osaamisella, ammattitaidolla ja luotettavuudella. Tämän vuoksi tilaaja voi nauttia korkeimman mahdollisen laadun lisäksi myös erittäin nopeista toimitusajoista.

Ruiskumaalaus – VTM -yhtiöt

Maalaamon ruiskumaalaukseen erikoistunut henkilöstö on erittäin kokenut alalla ja VTM:n itse kouluttama. VTM palvelee niin suurasiakkaita kuin protosarjojen tilaajiakin.

Ruiskumaalaus lähemmin tarkasteltuna:

Ruiskumaalauksen perusperiaatteet ovat pysyneet maaliruiskujen ja niihin liittyvien oheislaitteiden voimakkaasta teknisestä kehityksestä huolimatta samoina jo vuosikymmeniä. Yksinkertaistettuna voidaan sanoa, että ruiskumaalauksessa käytettävien välineiden tehtävänä on muodostaa mahdollisimman tasalaatuinen maalisumu siten, että maalattavan kappaleen pinnalle kerrostuu riittävän tasainen ja sopivan paksuinen maalikalvo. Parhaaseen lopputulokseen puolestaan päästään sovittamalla maalauslaitteistojen komponentit ja maaliseosten ominaisuudet toisiinsa nähden oikeaan balanssiin.

Teknisiltä ja rakenteellisilta ominaisuuksiltaan ruiskumaalauslaitteistot poikkeavat toisistaan melkoisesti. Karkeasti laitteistot voidaan jakaa viiteen ryhmään, jotka ovat: korkeapainelaitteet, airmix (ilma-avusteiset korkeapaine) -laitteet, hajotusilmaruiskut, elektrostaattiset ruiskut ja 2-komponenttilaitteistot. Kaikista ryhmistä on olemassa useita variaatioita, joiden ominaisuuksia sopivasti yhdistelemällä löytyy oikea ruiskumaalauskokoonpano kaikkiin käyttötarkoituksiin. Esim. tietyt ruiskutuslaitteistot soveltuvat parhaiten automaattiseen (robotti) -maalaukseen ja toiset taas paremmin pieniin sarjoihin ja vaikkapa ajoneuvojen maalaukseen. Toisilla laitteistoilla maalataan suuria pintoja nopeasti ja toisilla tehdään tarkkaa työtä pienten kappaleiden parissa.

Nykyaikainen ruiskumaalauslaitteisto on teollisessa prosessiympäristössä käytettävä ammattityökalukokoonpano, jonka oikea käyttö ja säätäminen vaatii osaamista ja kokemusta. Ruiskumaalauksessa on monta muuttujaa jotka vaikuttavat kokonaisuuteen eri tavoin. Oleellista on, että laitteisto-maaliseos -yhdistelmä pelaa saumattomasti yhteen. Lopputulokseen vaikuttavat laitekokoonpanon ja säätöjen lisäksi myös hajotusilman laatu, maaliseoksen viskositeetti ja lämpötila, ruiskutusolosuhteet ja käsinmaalauksessa luonnollisesti maalarin osaaminen sekä kädenjälki.