Vastuu ja ympäristö

Vastuullista toimintaa yhteisen ympäristömme hyväksi jo vuodesta 1970

Ympäristöarvot ja niiden merkitys korostuvat jokaisen vastuullisen yrityksen toiminnassa päivä päivältä yhä enemmän. VTM-yhtiöt ovat jo vuosikymmenien ajan panostaneet toiminnassaan ja menetelmissään voimakkaasti ympäristöystävälliseen ja kestävää kehitystä tukevaan suunnitteluun ja ideologiaan. VTM-yhtiöt ovat myös aina sitoutuneet sekä positiivisella suhtautumisellaan ympäristöön, että innovatiivisuudellaan ja toiminnallaan ehkäisemään ympäristön kuormitusta mahdollisimman tehokkaasti.

Peruslinjauksemme on, että pelkän ympäristölain noudattaminen ei yksin ole ympäristön suojelun kannalta riittävää, vaan vastuullinen yritys itse, omasta aloitteestaan, suunnittelee, luo ja toteuttaa ympäristön kannalta jatkuvasti parempia toimintamalleja, täydentäen toimintaansa noudattamalla vallitsevaa lainsäädäntöä ja muita asiaankuuluvia määräyksiä ja asetuksia. Vain siten voidaan ympäristön kuormituksen pienentämisessä päästä parhaaseen lopputulokseen. Esimerkiksi kaikkien käyttämiemme materiaalien haihtuvien orgaanisten yhdisteiden kokonais- (TVOC = Total Volatile Organic Compounds) päästöt eivät missään käyttöolosuhteissa ylitä M1 -luokitusta, joka on paras mahdollinen päästöluokitus. Itsestään selvää on, että VTM-yhtiöiden kaikessa toiminnassa – myös ympäristönsuojelutoiminnassa – noudatetaan jatkuvan parantamisen periaatteita sekä LEAN- että CLEANTECH-toimintatavoissa osana ISO14001 ympäristöjärjestelmää. Jokaiselle tilaajalle tarjotaan ensisijaisesti aina ympäristöä vähiten kuormittava vaihtoehto, joka nykypäivänä on usein – päinvastoin kuin yleisesti oletetaan – myös  ominaisuuksiltaan ja hinnaltaan paras kombinaatio.

 

Ympäristö

VTM-yhtiöiden ympäristöinvestointien tavoite on selkeä: ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja puhtaan luonnon säilyttäminen tuleville sukupolville.

VTM-yhtiöiden johto ja kaikki työntekijät ovat sitoutuneita noudattamaan sekä vesien-, ilman- että maaperänsuojelussa  em. ympäristöpolitiikkaa hyödyntäen parasta saatavilla olevaa ympäristönsuojelutekniikkaa. Seuraamme ympäristömme tilaa jatkuvasti ja huolellisesti sekä itse että ulkopuolisten ympäristöalan ammattilaisten toimesta. Esim. huuhteluvesi-, pohjavesi- sekä maaperänäytteet ja poistoilmanäytteet otetaan säännöllisesti useita kertoja vuodessa puolueettomien laboratorioiden toimesta, joissa kaikki näytteet analysoidaan. Myös VTM-yhtiöille myönnetty ympäristölupa ja siihen liittyvät tarkastukset osaltaan varmistavat mahdollisimman ympäristöystävällisen toiminnan toteuttamisen.

Ympäristövastuun lisäksi VTM-yhtiöt huolehtivat myös yhteiskunnallisesta vastuustaan asianmukaisesti. Tästä osoituksena on VTM-yhtiöille myönnetty mm. Suomalainen vastuunkantaja -sertifikaatti.

 

PDFVTM-yhtiöiden ympäristölupa