Märkämaalaus | 2-komponenttimaalaus

Märkämaalaus– ja 2-komponenttimaalaus- sekä muut maalauspalvelut teollisuudelle suoritetaan yleisimmin uusimman SFS EN ISO 12944-9 -standardin mukaisesti. Uusin märkämaalausstandardi ISO 12944-9 : 2018 tuo mukanaan uusia rasitusluokkia, sekä upotusrasitukseen että kestävyysluokitukseen. Näistä tärkeimmät ovat:

 • Offshore- ja muihin ääriolosuhteisiin sopivimmat maalausjärjestelmät määrittävä rasitusluokka CX
 • Uudet ehdot meri- ja murtoveteen upotettujen rakenteiden katodisesta suojauksesta (IM4)
 • Uusi kestävyysluokka VH (erittäin korkea) kaikkein pisimmälle, yli 25 vuoden kestoajalle.

Märkämaalaus on paras – ja usein ainoa vaihtoehto kaikissa niissä tapauksissa, joissa tuotteen materiaali tai jokin sen osa ei salli muuntyyppisten pinnoitusmenetelmien käyttöä tuotteen lämmönkestävyyden, vaaditun värisävyn, kappaleen koko-, tai painoluokan tai pinnoitteilta vaadittujen erikoisominaisuuksien vuoksi. Mm. ilmailuteollisuus-, meriteollisuus- ja militaariteollisuustuotteet pinnoitetaan pääosin 2-komponenttisilla pinnoitteilla, joista osa luokitellaan erikoispinnoitteiksi.

Perinteisilläkin 2-k –pinnoitteilla päästään prosesseista riippuen C5-M (L-H) / C5-I (L-H)  –rasitusluokan lopputuloksiin, erikoispinnoitteilla puolestaan voidaan tuotteille asettaa muita vaadittavia ominaisuuksia, kuten infrasuojaus- (häive)ominaisuuksia tai erityisen korkeita lämmönkesto-ominaisuuksia. Erilaiset tuotteen materiaalipinnan olomuotoa tai materiaalituntumaa muuttavat struktuuri- ja muut pinnoitemenetelmät ovat yleistyneet nopeasti tavanomaisten maalausmenetelmien rinnalla. Perustietoa märkämaalauksesta ja märkämaalaukseen liittyvistä esikäsittelyistä löydät täältä.

Em. menetelmillä saadaan syntymään näyttäviä ja ominaisuuksiltaan vaativiinkin olosuhteisiin sopivia pintoja. Pinnoitteiden kiiltoasteet voidaan valita vapaasti alkaen täysin himmeästä mattapinnasta, päätyen korkeakiiltoisiin High-Gloss / Full Gloss –pintoihin asti.
Märkämaalien sekä 1- ja 2-komponenttisten pinnoiteyyppien pääryhmät ovat:

 1. Epoksi
 2. Polyuretaani
 3. Akryyli
 4. Akryylipolyuretaani
 5. Silikoni (Lämmönkestävä maali 400 – 650 astetta)
 6. Keraamiset pinnoitteet

Märkämaalausta | 2-komponenttimaalausta | -pinnoitusta voidaan käyttää seuraavien tuoteryhmien pintakäsittelyssä:

 1. Metallien ja metallituotteiden pinnoitus, maalaus ja lakkaus
 2. Muovien ja muovituotteiden maalaus ja lakkaus
 3. Puutuotteiden maalaus ja lakkaus
 4. Kumi- lasi- ja komposiittituotteiden pinnoitus ja maalaus / lakkaus