Historia

VTM-yhtiöiden värintäyteinen taival alkoi marraskuun 1. päivänä vuonna 1969 Vantaan Keimolassa, jolloin kolme suuren metallialan yrityksen maalaamossa työskennellyttä kaverusta – Erik Laine, Martti Snickeri ja Jaakko Lindén – istuivat erään tuttavansa virkahuoneen pöydän ääreen ja allekirjoittivat uuden yrityksen perustamiskirjan. Tällöin sai alkunsa VTM-yhtiöistä ensimmäinen, T:mi Vantaan teollisuusmaalaamo (Y-tunnus 0217250-0), jonka toimitusjohtajaksi nimettiin Jaakko Lindén. Tämä alkuperäinen ja ensimmäinen tulevista VTM-yhtiöistä aloitti pitkän ja kirjaimellisesti värikkään pintakäsittelytaipaleen, joka jatkuu tänä päivänä jo toisessa polvessa.

Historia
Jaakko Lindén ja Erik Laine aloittelemassa yrittäjätoimintaa Vantaalla kesällä 1970.

Varsinainen tuotanto sai alkunsa tammikuun 1. päivänä vuonna 1970, jolloin ensimmäiset tuotantokappaleet saivat uuden maalipinnan Vantaan Norrkullassa sijaitsevissa 130 m2:n tuotantotiloissa. Vaikka yhtiömies Martti Snickeri luopui osakkuudestaan jo maaliskuussa 1970, lähti toiminta kuitenkin käyntiin odotusten mukaisesti: asiakaskunta kasvoi nopeasti ja uusia työntekijöitä palkattiin – joukossa mm. tulevat osakkaat, teollisuusmaalarit Kari Anjala ja Pekka Huurinainen – aina tilanteen niin vaatiessa. Muutaman vuoden kuluttua liiketoiminnan kannattavuus oli jo ylittänyt kaikki ennakko-odotukset. 1970-luvun puoliväliin mennessä VTM oli jo saavuttanut erittäin hyvän maineen pintakäsittelyalalla. Luonnollisesti jo tuolloin asiaan vaikuttivat palveluiden luotettavuus, hyvä työnjälki sekä varmat ja nopeat toimitukset. Toimintaa jatkettiin alkuperäisissä tiloissa koko 1970-luvun ajan.

Nimismiehen_todistus

Luova, ennakkoluuloton ja innovatiivinen ajattelu sekä rautainen ammattitaito ja kova yrittäminen korvasivat usein ahtaaksi käyneiden tilojen mukanaan tuomat ongelmat. Liiketoimintaa myös harjoitettiin sen ajan viimeisintä tekniikkaa edustavilla välineillä.

Yrityksen yhtiömuoto säilyi toiminimenä aina vuoteen 1980, jolloin se muutettiin Ay:ksi. Melko pian – vuonna 1982 – yhtiömuoto muuttui Ky:ksi. Samana vuonna myös tilat olivat käyneet niin ahtaiksi että tilanpuute alkoi jo haitata varsinaista tuotantoa, joten vuosien 1982/1983 vaihteessa tuotanto siirrettiin aivan uusiin, moninkertaisesti isompiin tiloihin TUUSULAn Ristikiven teollisuusalueelle. 1980-luvun alku oli samalla myös VTM:lle niin suurten investointien ja tuotannonlaajennusten kuin koko liiketoiminnankin kulta-aikaa; olivathan sekä tuotanto- että henkilöstökulut ajankohtaan nähden melko kohtuullisia, palvelujen kysynnän ollessa silti suhteellisen vilkasta. Samaan aikaan yhtiön omistussuhteissa tapahtui muutoksia: Osakas Erik Laine jäi eläkkeelle ja maalarimestarit Kari Anjala ja Pekka Huurinainen nimettiin kumpikin vastuunalaisiksi yhtiömiehiksi. Yhtiön toimitusjohtajana jatkoi edelleen Jaakko Lindén.

Vuoden 1984 syksyllä henkilökunnan määrä oli kasvanut 14:ään, ensimmäistä kertaa joukossa myös VTM -yhtiöiden tuleva toimitusjohtaja Jussi Lindén, silloin vielä nuorena pintakäsittelyalan työharjoittelijana. Tilauskanta jatkoi kasvuaan lähes koko 1980-luvun ajan jopa ilman minkäänlaista panostusta markkinointiin, mikä oli ko. ajanjaksolla tyypillistä pk-yrityksille. Käytännöllisesti katsoen yrityksen kaikki resurssit saatiinkin ohjattua työmenetelmien ja organisaation kehittämiseen sekä asiakaspalvelun parantamiseen. Asemamme oli täysin vakiintunut alan piireissä. V. 1985 yhtiömies Pekka Huurinainen myi osuutensa Kari Anjalalle ja tämä pari vuotta myöhemmin osan edelleen vaimolleen Kaarina Anjalalle ja pojalleen Timo Anjalalle. Huurinainen perusti VTM:ltä hankkimansa kokemuksen turvin v. 1985 oman maalaamon.

1990-luvulle tultaessa märkämaalaus– ja polttomaalauspalveluiden kysyntä oli erittäin kiivasta, ilmassa näkyi selkeitä talouden ylikuumenemisen merkkejä. Tämän vuoksi jo pitkään vireillä ollutta suurta automaatiolaiteinvestointia ei vielä oltu käynnistetty, kuten ei myöskään palveluntarjontamme lisäyksiä. Osaavasta henkilökunnasta oli jo tuolloin pulaa, ja pitkältä opiskelurupeamalta töihin palannut Jussi Lindén kelpuutettiin ensimmäistä kertaa yhtiön osakkaaksi, kommandiittiyhtiön äänettömäksi yhtiömieheksi.

Vuosi 1990 oli vielä voimakkaan kysynnän aikaa, mutta vuoden 1991 aikana VTM:ssä, kuten monissa muissakin pk-yrityksissä, koettiin jo orastavien lamavuosien aiheuttama väliaikainen tilauskannan notkahdus, mikä johti luonnollisesti perusteellisten saneeraustoimintojen toteuttamiseen. Näiden toimien seurauksena syntyikin useita parannuksia: toiminnan tehokkuus nostettiin ennennäkemättömälle tasolle ja palveluntarjonta sekä laajeni että sai lisää joustoa. Syksyllä 1992 perustettiin toinen VTM-yhtiöistä, Teollisuusmaalaamo VTM Oy (Y-tunnus 0903101-4). Tämän yhtiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi ja toimitusjohtajaksi nimitettiin Jussi Lindén, hallituksen varajäseneksi valittiin Aila Lindén. Sama yhtiö myös kantoi suurimman vastuun lamanjälkeisestä elpymisestä.

Vuoden 1993 tammikuussa liitimme palveluihimme jauhemaalauksen, jonka kysyntä olikin kasvanut huomattavasti muihin maalausmenetelmiin verrattuna. Kysyntä ja tilauskanta lähti uudelleen jyrkkään nousuun, ja v. 1995 toinenkin VTM-yhtiöistä, Vantaan teollisuusmaalaamo Ky muutettiin osakeyhtiöksi (Y-tunnus 0998545-9). Tässä vaiheessa kommandiittiyhtiön toimitusjohtaja, 25 vuotta yrityksessä työskennellyt ja ainoa yhtiön perustajista edelleen yhtiössä työskentelevä henkilö Jaakko Lindén, luovutti toisenkin yhtiön toimitusjohtajuuden pojalleen Jussi Lindénille, joka puolestaan hankki itselleen molempien VTM -yhtiöiden koko osakekannan.

Suomi oli ohittanut laman ja VTM:n tuotanto rullasi seuraavat 3 vuotta uuden, mutta käsinmaalaustekniikkaan perustuvien metodien mukaan suhteellisen jouheasti. Kehitys-ja laajennustoimenpiteet kuitenkin etenivät suunnitelmien mukaisesti. Kun saavuttiin vuoteen 1998, oli ajankohta sopiva VTM:n historian suurimmalle investoinnille: päätimme toteuttaa laajamittaisen automaattimaalauslinjahankkeen, mikä turvaisi tarjontamme ja kilpailukykymme pitkälle tulevaisuuteen. Ensimmäiset luonnokset uudesta linjasta tehtiin maaliskuussa 1998, ja valmis järjestelmä otettiin täydellä teholla käyttöön tammikuussa 2000. Jälleen tuotannon taso ja kapasiteetti nostettiin uusiin lukemiin. Tämä laitteisto onkin osoittautunut erittäin tehokkaaksi ja korkean hyötysuhteen omaavaksi kokonaisuudeksi.

Tänä päivänä VTM -yhtiöt tuottaa pintakäsittelypalveluja sekä niihin liittyviä oheispalveluja laaja-alaisesti omissa, 2350 m2:n nykyaikaisissa tuotantotiloissa, yli 50 vuoden kokemuksella. Kokonaisvaltaiset palvelumme edustavat niin pintakäsittelyalan nykypäivää kuin tulevaisuuttakin, mikä auttaa osaltaan yhteistyökumppaneidemme tulevaisuuden suunnitelmien toteutumisessa.