Teknologiateollisuus | Kauppakamari | Suomen Yrittäjät

VTM-yhtiöt on pitkäaikainen jäsenyritys seuraavissa organisaatoissa: Teknologiateollisuus (pintakäsittelytoimialaryhmä), Helsingin seudun kauppakamari ja Suomen yrittäjät.

V T M -yhtiöt pintakäsittelee perusteollisuustuotteiden lisäksi
mm. lentokoneiden, laivojen ja militaariajoneuvojen osia.